null

MIejskie Polityki Migracyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów to projekt mający na celu włączenie migrantów i tematyki migracyjnej w główny nurt debaty publicznej. Projekt zakłada kontynuację narzędzi służących aktywnemu włączaniu imigrantów w życie publiczne, w tym debatę dotyczącą ich samych w celu wypracowywania rekomendacji dla władz szczebla lokalnego.

 

Projekt składa się z następujących modułów:

  • Radio IMI
  • Platforma Współpracy - WWW.INFO-MIGRATOR.PL 
  • Akcja "MIASTA OTWARTE"
  • Międzysektorowe Fora Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

 

Więcej informacji TUTAJ  

Projekt realizowany jest przez Fundacje Inna Przestrzeń w partnerstwie Urzędu m.st. Warszawy, organizacji Homo Faber oraz Icelandic Human Rights Centre. Projekt Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

http://www.ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/aktualnosci/baner1.jpg