null

Międzypokoleniowe inicjatywy edukacyjno-kulturalne; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
31.12.2020 17:00
 
Informacje dodatkowe:Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania konkursowego: Międzypokoleniowe inicjatywy edukacyjno-kulturalne 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 31.12.2020 r. roku do godz. 16:00. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: Dominika Okoń-Kujawska nr telefonu 22 44 35 203, od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 - 15:45; Agnieszka Nemska nr telefonu 22 44 35 310, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

 

Odnośniki:

Załączniki: