null

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Federacja MAZOWIA zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w corocznym Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 19 października 2007 roku w Centrum Zielna.

Federacja MAZOWIA zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w corocznym Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się 19 października 2007 roku w Centrum Zielna.

Celem organizowanego rokrocznie Forum jest integracja i wymiana doświadczeń między organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Mazowsza.

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych to:

  • spotkanie i dialog przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego, przedstawicieli administracji publicznej oraz przedstawicieli świata mediów i biznesu na temat społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu,
  • debata na temat najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoją mazowieckie organizacje pozarządowe,dyskusja na temat kwestii związanych ze współpracą III sektora z administracją i biznesem,
  • prezentacja i promocja dorobku sektora pozarządowego na Mazowszu,
  • wystawa zdjęć "Magiczne Mazowsze".

Tematy poruszane na Forum:

  1. Współpraca Sejmiku Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.
  2. Oko w oko z wolontariatem pracowniczym – zarządzanie potencjałem wolontariuszy.
  3. III sektor jako rynek pracy - Pozarządowy Ośrodek Kariery.
  4. PO KL a partnerstwa lokalne - rola EFS w rozwoju Mazowsza.

Organizatorzy:

Federacja MAZOWIA
Stowarzyszenie BORIS
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Termin i miejsce:

19 października 2007 (piątek)
godz. 10.00 – 16.00
Centrum Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37 (stacja metro Świętokrzyska)

Program Forum:

10.00 – 11.00 Otwarcie
11.00 – 12.30 I część paneli
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 II część paneli
15.00 – 16.00 Zakończenie

Aby wziąć udział w Forum, należy przesłać wypełnione zgłoszenie do p. Olgi Kożuchowskiej:

e-mail: federacja@mazowia.engo.pl
tel. do biura Federacji (0-22) 551-54-74

Załączniki: