null

Lokalowe procedury do konsultacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawska Grupa Obywatelska przy Stowarzyszeniu Dialog Społeczny i Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zaprasza na konsultacje społeczne procedur przyznawania organizacjom pozarządowym lokali w trybie pozakonkursowym.

Warszawska Grupa Obywatelska przy Stowarzyszeniu Dialog Społeczny i Stowarzyszeniu Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zaprasza na konsultacje społeczne procedur przyznawania organizacjom pozarządowym lokali w trybie pozakonkursowym.

Konsultacje odbędą się 14 grudnia 2009 roku (poniedziałek), o godzinie 18.00 w siedzibie Pracowni Badan i Innowacji Społecznych Stocznia, ul. Bracka 20a, I piętro (należy wejść do bramy przy Brackiej 20, siedziba Stoczni znajduje się w pałacyku w podwórku, pomocą może posłużyć mapa znajdująca się w odnośniku).

Konsultacje społeczne będą miały formę otwartego spotkania, podczas którego zaprezentujemy wyniki monitoringu oraz skonsultujemy rekomendacje do procedury przyznawania organizacjom pozarządowym lokali w trybie pozakonkursowym. Opracowane w ramach Projektu procedury przyznawania lokali oraz raport z monitoringu sposobu ich wykorzystania zostaną przedstawione w trybie wnioskowym władzom samorządowym.

Warszawska Grupa Obywatelska kontynuuje swoje zainteresowanie sposobem wydatkowania środków publicznych na działania organizacji pozarządowych. Uważamy, że stworzenie przejrzystego systemu wspierania samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego przez władzę samorządową przyczynia się do budowania zaufania społecznego – bezcennego kapitału w rozwoju naszego miasta. Jest to też istotne dla wizerunku samych organizacji pozarządowych. W ramach naszych działań chcemy przyczynić się do stworzenia takiego systemu przyznawania lokali, który będzie przejrzysty i efektywny. Chcemy, by miasto efektywnie zarządzało naszym wspólnym majątkiem.

Konsultacje społeczne są częścią projektu Pozarządowa Inspekcja Lokalowa. Więcej informacji na temat działań Warszawskiej Grupy Obywatelskiej znajdą Państwo na stronie internetowej warszawaobywatelska.pl.

Projekt Pozarządowa Inspekcja Lokalowa realizowany jest dzięki wsparciu programu Działania Strażnicze Fundacji im. Stefana Batorego.