null

Lokal na kulturę

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do 27 maja można składać propozycje w ramach postępowania w sprawie oddania w najem lokali poza konkursem ofert na prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej, twórczej, promocji kultury lub edukacji kulturalnej.

W postępowaniu mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące statutową działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Głównym kryterium wyboru najemcy będzie przedstawiony program rozwoju danego miejsca, a nie stawka czynszu.

W postępowaniu można ubiegać się o najem następujących lokali:

  • Al. Jerozolimskie 51, pow. 202,16 m2
  • ul. Elektoralna 11, pow. 154,99 m2
  • ul. gen. W. Andersa 13, pow. 62,32 m2
  • Rynek Starego Miasta 19, 21/21A, pow. 453,64 m2

 

Więcej informacji TUTAJ