null

Laureaci konkursu S3KTOR 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znamy laureatów konkursu S3KTOR 2018

Podczas uroczystej gali dziewiątej edycji konkursu, która odbyła się 14 czerwca 2019 r.
w Zabytkowej Hali T-3, zajezdni Tramwajów Warszawskich laureaci – oprócz kasetonów, dyplomów i pakietów upominkowych otrzymali nagrody finansowe.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono inicjatywy, które obejmowały: kampanie i działania społeczne, projekty artystyczne, wydarzenia kulturalne i sportowe skierowane dla dzieci, młodzieży, dorosłych pracujących i seniorów – wszystkie te działania realizowane były przez organizacje pozarządowe w ubiegłym roku. Mieszkańcy poprzez głosowanie on-line wskazali inicjatywę, która otrzymała Nagrodę Mieszkańców. W sumie oddano 3387 głosów,
a fundatorem nagrody w tej kategorii były Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.

O przyznaniu Nagrody za Całokształt Grand S3KTOR zdecydowała Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Po raz pierwszy w historii konkursu na wniosek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent m.st. Warszawy przyznał Nagrodę Specjalną.

Oprawę artystyczną zapewnił wspaniały duet muzyczny na skrzypce i akordeon Nela i Daniel Brzezińscy. Gospodynią wieczoru była - Iwona Schymalla.

Pierwszy zabrał głos Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pan Rafał Trzaskowski, który przywitał wszystkich gości i podziękował Zarządowi Tramwajów Warszawskich za partnerską współpracę i oczywiście pogratulował nagrodzonym. Zaproszeni goście obejrzeli krótki film zrealizowany na 110-lecie elektryfikacji Tramwajów Warszawskich. Po jego emisji głos zabrał Prezes TW Pan Wojciech Bartelski, członek Kapituły konkursu, który podkreślił, że spółka od pięciu lat współpracuje z Miastem – organizatorem konkursu i jest fundatorem Nagrody Mieszkańców.
Po wprowadzeniu w klimat niezwykłej hali, w której udostępniono zabytkowy tabor tramwajów, Iwona Schymalla pełniąca funkcję gospodyni wieczoru, przystąpiła do ogłaszania wyników  konkursu. Widzowie, mogli bliżej poznać nominowane inicjatywy w krótkich etiudach filmowych.

W pierwszej kategorii S3KTOR AKTYWIZUJĄCY laureatem została inicjatywa pn.

-  Polska Nieodległa, realizowana przez  Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”. Nagrodę wręczyli: Pan  Robert Kościelny –  członek Zarządu Tramwajów Warszawskich, Pan Andrzej Mrowiec – współprzewodniczący Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) i Pani Katarzyna Stakuń – Przewodnicząca zespołu roboczego. Ta inicjatywa zdobyła również Nagrodę serwisu warszawa.ngo.pl., którą wręczyła Magdalena  Dobranowska–Wittels, redaktor naczelna. Dyplomy, pakiety upominkowe od Urzędu Miasta
 i Tramwajów Warszawskich otrzymały inicjatywy nominowane do tej nagrody: Mamo, idę na boisko - Fundacja Akademia Sportu PRO-AM oraz Teatr Warszawa+50 - Fundacja Artystyczna ME/ST  

S3KTOR NOWATORSKI laureatem został projekt –Siłownia Szczęśliwej Drogi, realizator Fundacja Szczęśliwej Drogi. Nagrodę wręczyli Pani Renata Niewitecka - radna m.st. Warszawy, członkini WRDPP, Tomasz Pactwa – członek Kapituły i Pani Iwona Przybyła- Przewodnicząca zespołu roboczego.

Dyplomy, pakiety upominkowe od Urzędu Miasta i Tramwajów Warszawskich otrzymały inicjatywy nominowane do tej nagrody: Big Book Cafe - Fundacja Kultura Nie Boli oraz Chopin w sercu Warszawy – Towarzystwo im. Fryderyka Chopina przy współpracy Fundacji Sztuki Pianistycznej im. Henryka Neuhausa.

S3KTOR PROGRAMOWY, w tym przypadku Kapituła nagrodziła inicjatywę - Zanim Przeminę, której realizatorem było Stowarzyszenie Hospicjum Domowe. Nagrodę wręczyli: Pani Ewa Kolankiewicz Przewodnicząca Kapituły i Pan Dariusz Jarosiński Przewodniczący zespołu roboczego, Tomasz Lewandowski – dyrektor biura marketingu TW.

Dyplomy, pakiety upominkowe od Urzędu Miasta i Tramwajów Warszawskich otrzymały inicjatywy nominowane do tej nagrody: Rodzinna Klubokawiarnia Praska – Fundacja A.R.T. oraz Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach – realizowana przez Fundację Pole Dialogu.

Po krótkim występie muzyków ogłoszono, że NAGRODĘ MIESZKAŃCÓW - otrzymała: inicjatywa OTWARTA PRACOWNIA JAZDÓW, która w otwartym głosowaniu mieszkańców uzyskała największą liczbę głosów (712)- realizowana przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Nagrodę wręczyli członkowie Kapituły Pani Anna Zielińska, Pan Tomasz Harasimowicz i Pani Anna Mamińska.

Nagroda specjalna – na scenę została poproszona Pani  Aldona Machnowska-Góra- dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej, która ogłosiła, że po raz pierwszy w historii konkursu na wniosek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezydent m.st. Warszawy przyznał nagrodę specjalną, którą otrzymuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dodała, że jesteśmy dumni, że to w stolicy, działa organizacja, która ma ogromny dorobek i niepodważalne zasługi w kształtowaniu naszych postaw obywatelskich, edukacji mieszkańców Warszawy i wszystkich Polaków w zakresie wolności, praworządności i równości wobec prawa oraz poszanowania godności jednostki. To organizacja, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Nagrodę, w postaci symbolicznego czeku o wartości 20 000 zł., odebrała Pani Prezes Fundacji Danuta Przywara.

NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT GRAND S3KTOR była ostatnią nagrodą wręczaną podczas tego wieczoru. Zgodnie z regulaminem nagroda przyznawana jest organizacji, która prowadzi działania skierowane na rzecz Warszawy i jej mieszkańców co najmniej od dziesięciu lat.
O nagrodę ubiegały się:

Fundacja Ocalenie, Fundacja Spełnionych Marzeń, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Parafia św. Marka Ewangelisty, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Stowarzyszenie Społeczników ARIADNA oraz Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie.

Spośród zgłoszonych organizacji, zespół roboczy powołany przez Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego, któremu przewodniczyła Pani Aldona Machnowska-Góra, nominował trzy: Fundację Ocalenie, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz Stowarzyszenie Społeczników ARIADNA.

Pan Prezydent Paweł Rabiej - Przewodniczący Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Pani Aldona Machnowska-Góra wręczyli nagrodę Grand S3KTOR 2018, która decyzją Rady przypadła Stowarzyszeniu Społeczników ARIADNA. Organizacja otrzymała nagrodę finansową w kwocie 20 000 zł. Po wręczeniu nagrody widzowie mogli obejrzeć krótki film o działalności Fundacji, która w tym roku obchodzi 30-lecie działalności.

Na zakończenie głos zabierał Pan Paweł Rabiej zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, który pogratulował laureatom i zaprosił na scenę do wspólnego zdjęcia. Część oficjalna zakończyła się, goście mogli skorzystać z cateringu, zwiedzić wystawę tramwajów, dzieci bawiły się
w specjalnej dla nich przygotowanej strefie. Na potrzeby gości działała foto budka, gdzie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z logo konkursu S3KTOR. Gala potrwała do późnych godzin.  

[Zobacz relację z rozdania nagród S3KTOR 2018]

S3KTOR 2018
Zobacz galerię (8 zdjęć)
S3KTOR 2018
S3KTOR 2018
S3KTOR 2018
S3KTOR 2018
S3KTOR 2018
S3KTOR 2018
S3KTOR 2018