null

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy m. st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi.

Jest to dokument strategiczny wyznaczający na najbliższych kilka lat kierunki współpracy pomiędzy III sektorem a miastem. Organizacje pozarządowe uczestniczące w konsultacjach będą współautorami Programu regulującego m.in. takie tematy, jak:

  • współpraca finansowa organizacji z miastem np.: przyznawanie środków i dotacji
  • udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miasta i realizacja wspólnych projektów
  • współpraca pozafinansowa np.: wyróżnienia dla organizacji, objęcie przedsięwzięć honorowym patronatem
  • systemy wsparcia dla organizacji np.: najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych
  • kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (KDSy. DKDsy, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Pożytku Publicznego)

W pierwszym etapie, na spotkaniach warsztatowych przedstawimy propozycje oraz wspólnie przygotujemy kierunki i założenia dokumentu.

W drugiej połowie roku konsultować będziemy ostateczny kształt dokumentu, który ostatecznie zostanie przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy

Zainteresowane osoby prosimy o wybranie jednego z poniższych terminów spotkań warsztatowych:

  • 9 maja – godz. 9:00–13:00 – ul. Senatorska 27,I piętro, sala konferencyjna (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy),
  • 15 maja – godz. 16:00–20:00 – ul. Senatorska 27,I piętro, sala konferencyjna (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy),
  • 27 maja - godz. 16:00–20:00 – ul. Niecała 2/4, parter, sala nr 27
  • 30 maja - godz. 9:00–13:00 - ul. Smolna 4 (Centrum Przedsiębiorczości Smolna)

 

Na czas warsztatów jest możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości prosimy o informację w zgłoszeniu.

Prosimy tez o potwierdzenie udziału najpóźniej na 5 dni przed spotkaniem na adres s.manko@um.warszawa.pl.

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi odbywają się w ramach projektu pn. „Lepsze konsultacje w samorządzie” współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Więcej informacji: