null

Konsultacje uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

 

 


Konsultacje trwają od 5 do 25 października 2022


 

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej na naszej stronie oraz na stronie z informacjami dla organizacji pozarządowychBIP-ie Biura Ochrony Środowiska oraz BIP-ie Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 25 października 2022:

  • na gbak@um.warszawa.pl
  • faksem na 22 443 25 02
  • do siedziby Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy pod adresem pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska i Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).

 

Załączniki dostępne na stronie konsultacji