null

Konsultacje uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie konsultacji oraz http://bip.warszawa.pl/bos

Konsultacje trwają od 9 do 29 listopada 2022

Jak można wziąć udział w konsultacjach

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 29 listopada 2022:

  • na ewiacek@um.warszawa.pl
  • faksem 22 443 25 02
  • na adres Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).