null

Konsultacje uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie konsultacje.um.warszawa.pl oraz bip.warszawa.pl/bos w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, w godzinach 8.00-16.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 22 443 25 32.

 


Konsultacje trwają od 25 listopada do 16 grudnia 2022


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 16 grudnia:

  • faksem 22 443 25 02,
  • do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2,

(po wcześniejszym umówieniu się pod telefonem 22 443 25 32).

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).