null

Konsultacje projektu uchwały ws. ustanowienia pomnikiem przyrody – dębu szypułkowego przy Korsykańskiej 5 | Mokotów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy rosnące na działce ewid. nr 15/43 z obrębu 1-05-30 przy ul. Korsykańskiej 5 w dzielnicy Mokotów.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie konsultacji społecznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na podstronie Biura Ochrony Środowiska

 


Konsultacje trwają od 29 marca do 20 kwietnia 2023 roku