null

Konsultacje projektu uchwały ws. ustanowienia pomnika przyrody - dwóch drzew w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody grupy dwóch drzew z gatunków buk zwyczajny odmiana purpurowa oraz dąb czerwony rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 1cw Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2101 (21 piętro).

 


Konsultacje trwają od 24 kwietnia 2019 r. do 14 maja 2019 r.


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019 r. na:

 

  • adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska 

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.