null

Konsultacje projektu uchwały ws. stypendiów sportowych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy. http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/dla_ngo_konsultacje_projektu_uchwaly_ws_stypendiow_sportowych