null

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ul. Paryskiej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa z gat. topola biała, rosnącego przy ul. Paryskiej 27 w Warszawie.

 

Wnioskowane do ochrony drzewo odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kwalifikuje się do objęcia ochroną i nadania mu statusu pomnika przyrody.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.