null

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy w 2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dziękujemy za wzięcie udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku. Dziękujemy również za wskazanie priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Miasta i organizacji pozarządowych w 2023 roku. 

 

Przeczytaj:


Konsultacje trwały do 30 czerwca 2022 roku


 

Jak można było wziąć udział w konsultacjach: 

 

1. W spotkaniu online w aplikacji Microsoft Teams 14 czerwca o godz. 17

 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

2. Przesyłając wypełniony formularz:

 

  • mailem na ngo@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • faksem: 22 443 34 02

 

[1] oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Załączniki: