null

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa - klonu srebrzystego na terenie Dzielnicy Mokotów

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa – klonu srebrzystego, rosnącego przy ul. Wołoskiej 139 na terenie Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2, pok. 2103 (21 piętro).

 Szczegóły i dokumenty dostępne [tutaj]

 

Konsultacje trwają od 10 sierpnia 2020 r. do 11 września 2020 r.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 11 września 2020 roku na:

  • adres poczty elektronicznej bszymanek@um.warszawa.pl ,
  • numer faksu 22/ 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.