null

Konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego przy ul. Telefonicznej 20 [Bemowo]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody – dębu szypułkowego, rosnącego na terenie działki ewid. nr 50/1 z obrębu 6-08-01 przy ul. Telefonicznej 20, w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz nastronach ngo.um.warszawa.pl i bip.warszawa.pl/bos.

 


Konsultacje trwają od 26 kwietnia do 18 maja 2022 r.


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć do 18 maja 2022 roku na:

  • adres poczty elektronicznej m.borowiak@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443 25 02,
  • adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
    pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn.zm.).

Załączniki dostępne na stronie konsultacje.um.warszawa.pl