null

Konsultacje projektów uchwał Rady m.st. Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektów uchwał Rady m.st. Warszawy

Więcej informacji znajduje się TUTAJ