null

Konsultacje Program współpracy na 2016 rok

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej:

projekt programu współpracy na 2016 rok

uzasadnienie

formularz do zgłaszania uwag

oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy ul. Senatorskiej 27 w pok. 139 na I piętrze.

 

Konsultacje odbywają się od 10 lipca do 10 września 2015 roku.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2015 roku na:

  • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl,
  • numer faksu 22 443-34-02,
  • adres siedziby Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu).

 

 

Załączniki: