null

Konsultacje procedury wyboru członków WRP

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na poniżej i na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, pok. 134.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 2 do 23 września 2016 r.

Jak można wziąć udział w konsultacjach? 

wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 września 2016 roku na:

  • adres poczty elektronicznej mskoczen@um.warszawa.pl;
  • numer faksu 22/ 443 30 02;
  • w formie papierowej na adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej  Urzędu m.st. Warszawy, ul Senatorska 27 , 00-099 Warszawa.

Załączniki: