null

Konsultacje procedury kontroli z organizacjami pozarządowymi

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe[1] do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie procedury kontroli realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje trwają do 14 lipca 2023 r.

 

Treść projektu zarządzenia oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz na stronie konsultacje.um.warszawa.pl

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń na numer 22 443 34 16 podczas dyżurów telefonicznych:

  • 21 czerwca 2023 (środa) od 8.00 do 16.00
  • 5 lipca 2023 (środa) od 14.00 do 18.00

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Prześlij wypełniony formularz:

  • mailem: ngo@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

  • faksem: 22 443 34 02
 

[1] oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załączniki: