null

Konsultacje procedury konkursowej z organizacjami pozarządowymi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących zmian w procedurze konkursowej, która będzie przyjęta zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwają do 4 lipca 2022 r.

Treść projektu zarządzenia oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Prześlij wypełniony formularz:

  • mejlem: ngo@um.warszawa.pl
  • pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

  • faksem: 22 443 34 02

Załączniki: