null

S3KTOR 2016 - VII edycja konkursu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Laureaci konkursu S3KTOR 2016 wraz z wręczającymi nagrody pozują na scenie do wspólnego zdjęcia.
Laureaci i wręczający nagrody konkursu S3KTOR 2016. Fot. Rafał Motyl

15 września odbyła się Gala VII edycji konkursu S3KTOR. Dzięki nowej formule, w konkursie mogła wziąć udział praktycznie każda organizacja działająca na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

Do konkursu na najlepsze stołeczne inicjatywy pozarządowe zgłosiło się w tym roku 60 inicjatyw. W tym roku konkurs przebiegał w nowej formule - zamiast dziesięciu kategorii branżowych, ustanowiono trzy nowe kategorie podstawowe: S3KTOR Aktywizujący, S3KTOR Nowatorski oraz S3KTOR Programowy. – To już siódma edycja konkursu ogłaszanego przez Warszawę. Jest to konkurs niezwykły, bo będący wyrazem wdzięczności i docenienia inicjatyw realizowanych przez organizacje społeczne na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców – powiedziała podczas uroczystej gali Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodała – Chciałabym podziękować wszystkim zgromadzonym przedstawicielom organizacji pozarządowych za ich codzienną pracę i wkład w rozwój naszego miasta. Za to, że inspirujecie nas do działania, za to, że podejmujecie się realizacji trudnych projektów i za to, że nie ma dla Was rzeczy niemożliwych.

Zwycięzcami zostali:

  • w kategorii S3KTOR Aktywizujący - Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Diamonds AcademyNagrodzony projekt zrodził się z pasji do sportu i przełamuje kulturowe schematy w środowisku młodzieży szkolnej. Kapituła podkreśliła aktywizujący aspekt tego projektu, a zwłaszcza to, że skierowany jest on do dziewczynek, przełamując stereotypy płciowe od najmłodszych lat. W ramach projektu, w okresie dwóch lat, udało się utworzyć cztery ośrodki treningowe m.in. na Mokotowie, w Wawrze i Wilanowie. Oprócz dziewczynek w wieku od 4 do 15 lat,  w projekcie aktywnie uczestniczą ich rodziny.

  • w kategorii S3KTOR Nowatorski Fundacja Katalyst Engineering za inicjatywę„Ogarnij Inżynierię” Nagrodzony projekt jest innowacyjnym programem inżynieryjnym realizowanym w 2016 roku w warszawskich szkołach podstawowych. Warto podkreślić, iż sposób jego realizacji, metody działania, jak i wszystkie materiały wykorzystywane w programie zostały stworzone przez zespół Fundacji Katalyst Engineering. Co ważne, realizacja programu przyniosła korzyści nie tylko samym uczniom, lecz również nauczycielom, którzy zacieśnili więzi z podopiecznymi oraz poszerzyli swoje umiejętności robiąc coś nieszablonowego.

  • w kategorii S3KTOR Programowy - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej za inicjatywę „Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie”Nagrodzony projekt jest mocno zakorzeniony w problematyce senioralnej i wpisuje się w realizację programu „Warszawa przyjazna seniorom na lata 2013 – 2020”. Kapituła podkreśliła jej integracyjny, międzypokoleniowy oraz aktywizacyjny charakter. Zwrócono też uwagę na międzykulturowość działań, dzięki którym doszło do przełamania barier i stereotypów, przez co projekt sprzyjał integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim.

  • Nagrodę główną GRAND S3KTOR kapituła przyznała Stowarzyszeniu „Lekarze Nadziei” Oddział Warszawski, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia dla Bezdomnych. Laureata w tej kategorii wskazała Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada doceniła ludzi, którzy dają nadzieję w sensie dosłownym i metaforycznym, dają nadzieję osobom cierpiącym i wykluczonym, często żyjącym z piętnem stereotypów lub rzeczywistych błędów życiowych.  Za niezwykłe uznano stworzenie przychodni dla osób bezdomnych, które mają ograniczony dostęp do świadczeń medycznych. Przychodnia funkcjonuje od 1994 roku. To szlachetne działanie wpisuje się wspaniale w zawód medyczny, , jak też w sferę działań pożytku publicznego. W 2016 roku w przychodni przyjęto 8757 pacjentów. Oprócz pomocy medycznej, organizacja oferuje również pomoc w znalezieniu miejsc noclegowych czy uregulowaniu spraw formalnych.

  • Nagroda Mieszkańców powędrowała do Fundacji Katalyst Engineerin za projekt „Ogarnij Inżynierię”.Nagrodę serwisu warszawa.ngo.pl otrzymała Fundacja Ergo Sum i Klubokawiarnia „Życie jest Fajne”.

Zachęcamy do obejrzenia gali ogłoszenia laureatów konkursu S3KTOR 2016

Zachęcamy do poznania laureatów konkursu S3KTOR 2016

W kategorii S3ktor Aktywizujący nagrodę otrzymał Klub Sportowy Akademia Piłkarska "Diamonds Academy"

W kategorii S3ktor Nowatorski nagrodę otrzymała Fundacja Katalyst Engineering za projekt "Ogarnij Inżynierię"

W kategorii S3ktor Programowy nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Interwencji Prawnej za inicjatywę "Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie"

Nagrodę Grand S3KTOR w konkursie na najlepsze warszawskie inicjatywy pozarządowe S3ktor 2016 otrzymało Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" Oddział Warszawski

S3ktora Mieszkańców otrzymała Fundacja Katalyst Engineering za projekt "Ogarnij Inżynierię"

Nagrodę portalu warszawa.ngo.pl otrzymała Klubokawiarnia "Życie jest fajne"

Kapituła konkursu S3KTOR 2016:

ZARZĄDZENIE NR 730/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2016 roku S3KTOR

ZARZĄDZENIE NR 1244/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2016 roku S3KTOR

Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zobacz galerię (12 zdjęć)
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016
Zdjęcie przedstawia uczestników gali konkursu S3KTOR 2016

Załączniki: