null

Konkurs "Wolontariat na rzecz Trzeciego Sektora"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Firma Provident Polska oraz Centrum Wolontariatu zapraszają wszystkie fundacje i stowarzyszenia z województwa mazowieckiego do udziału w Konkursie „Wolontariat na rzecz Trzeciego Sektora”. Zwycięska organizacja otrzyma przez okres jednego roku strategiczne, bezpłatne wsparcie ekspertów Provident Polska, w ramach realizowanego od 2006 roku programu wolontariatu pracowniczego „Tak!Pomagam”. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2008 roku.

Firma Provident Polska oraz Centrum Wolontariatu zapraszają wszystkie fundacje i stowarzyszenia z województwa mazowieckiego do udziału w Konkursie „Wolontariat na rzecz Trzeciego Sektora”.

Zwycięska organizacja otrzyma przez okres jednego roku strategiczne, bezpłatne wsparcie ekspertów Provident Polska, w ramach realizowanego od 2006 roku programu wolontariatu pracowniczego „Tak!Pomagam”. Swoją wiedzą i doświadczeniem będą się dzielić wybitni specjaliści z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania finansami, marketingu, public relations, prawa, zarządzania personelem oraz IT.
Udzielona pomoc będzie mogła być przeznaczona zarówno na realizację określonych projektów jak i całościowy rozwój organizacji. Zakres oraz rodzaj udostępnionego wsparcia zostanie dopasowany indywidualnie na potrzeby laureata Konkursu.

Ideą Konkursu jest odpowiedź na występujący często wśród organizacji pozarządowych problem, jakim jest brak dostępu organizacji z Trzeciego Sektora do profesjonalnych kadr, co jest znaczącą przeszkodą w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

W kapitule konkursu zasiądą przedstawiciele Centrum Wolontariatu, Provident Polska, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz profesor Ewa Leś z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 30 września br. na adres poczty elektronicznej patryk.sucharda@eurorscg.pl bądź listownie do
EURO RSCG Sensors
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs NGO”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.takpomagam.pl oraz www.wolontariat.org.pl.

Patron medialny:
www.ngo.pl

logo_centrum_wolontariatu
Zobacz galerię (2 zdjęć)
logo_tak_pomagam

Załączniki: