null

Konkurs S3KTOR 2020/21

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Już po raz jedenasty Miasto Stołeczne Warszawa organizuje konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR. Będzie to inna niż dotychczasowe edycja ze względu na wyjątkowy, pandemiczny czas i wyzwania, z którymi mierzyły się organizacje. W tym roku postanowiliśmy nagrodzić inicjatywy, które służyły przeciwdziałaniu i łagodzeniu skutków epidemii COVID-19. Chcemy w ten sposób docenić i podziękować organizacjom, które wspierały mieszkańców w tym trudnym czasie.

Od 2010 roku, w ciągu dziesięciu dotychczasowych edycji, działania ponad tysiąca organizacji walczyły o nagrody w poszczególnych kategoriach.

Nagrodą główną w konkursie jest nagroda Za całokształt Grand S3KTOR. Otrzyma ją organizacja, która poprzez swoje działania szczególnie zasłużyła się dla Warszawy i jej mieszkańców i realizuje inicjatywy od minimum dziesięciu lat.

W tym roku nagrody będą przyznawane tylko w jednej kategorii głównej - za najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową podjętą w celu przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19 – S3KTOR. Można zgłaszać działania podjęte w 2020 i 2021 roku.   

W tej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody finansowe:

  1. I miejsce – 20 000 zł,

  2. II miejsce – 15 000 zł,

  3. III miejsce – 10 000 zł;

Jak co roku zostanie przyznana też nagroda Za całokształt Grand S3KTOR w wysokości 20 000,00 zł.

Dodatkową nagrodę w kategorii głównej, w wysokości 10 000,00 zł, ufunduje partner konkursu - Tramwaje Warszawskie.

Inicjatywy do konkursu w kategorii podstawowej oraz nagrody Za całokształt Grand S3KTOR mogą zgłosić organizacje pozarządowe biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać także własne inicjatywy.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 13 września 2021 r. w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

  1. przesłać pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, na adres: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa – za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do Urzędu;

  2. przesłać pocztą elektroniczną skan Karty na adres: ngo@um.warszawa.pl.

 

Wszystkie szczegóły, regulamin, karty zgłoszeń oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo w załączonych poniżej dokumentach.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, do zgłaszania inicjatyw i organizacji!

W razie pytań odpowiedzi udzielą Państwu: Grzegorz Kołacz, tel. 22 443 34 09 oraz Michał Stasiak, tel. 22 325 86 17, mail: ngo@um.warszawa.pl.

Zarządzenie nr 1315/2021 Prezydenta Miasta Stołecznego WARSZAWY z 30 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową podjętą w celu przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19 – S3KTOR oraz nagrodę Za całokształt Grand S3KTOR 2020

 

Zarządzenie nr 1659/2021 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie powołania Kapituły Konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową podjętą w celu przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19 – S3KTOR

Załączniki: