null

Konferencja dotycząca wypracowania założeń warszawskiego programu recepcji oraz integracji uchodźców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Komunikacji Społecznej oraz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców, a także Centrum Wielokulturowe w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji roboczej, której celem jest wypracowanie założeń warszawskiego programu recepcji oraz integracji uchodźców.

 Konferencja odbędzie się 3-4 marca 2016 r. (czwartek-piątek) w godz. 10:00–15:00, w Centrum Wielokulturowym w Warszawie – przy ul. Jagiellońskiej 54 (wej. od pl. Halllera).

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przede wszystkim instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz grupy nieformalne zainteresowane poruszanymi kwestiami.

 

Konferencja będzie realizowana metodą pracy w tematycznych grupach roboczych, skupionych wokół następujących obszarów:

A. działania z zakresu edukacji i świadomości społecznej;

 • działania na rzecz podniesienia poziomu świadomości społecznej dot. uchodźców,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści,
 • edukacja, w tym – edukacja dzieci i młodzieży uchodźczej;

 

B. działania ochronne skierowane do uchodźców oraz działania mające na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych uchodźców:

 • mieszkalnictwo,
 • pomoc socjalna oraz inne formy bezpośredniego wsparcia uchodźców (w tym akcje charytatywne),
 • wsparcie w zakresie służby zdrowia,
 • pomoc psychologiczna,
 • nauka języka polskiego,
 • podstawowe informacje dot. funkcjonowania w społeczeństwie,
 • rynek pracy – w zakresie poszukiwania pracy/szkolenia zawodowego;

 

C. działania integracyjne i aktywizacyjne

 • rynek pracy – w zakresie rozwoju zawodowego oraz wspierania przedsiębiorczości – integracja uchodźców na poziomie dzielnicowym,
 • aktywizacja społeczna i obywatelska uchodźców,
 • integracja przez kulturę i sport;


D. działania systemowe

 • finansowanie działań na rzecz uchodźców,
 • przygotowanie pracowników różnych instytucji mających styczność z uchodźcami (pracownicy organizacji pozarządowych, służb mundurowych, samorządu, placówek oświatowych, itp.),
 • rekomendacje zmian w prawie i procedur (na poziomie centralnym i lokalnym) oraz współpraca międzysektorowa w działaniach rzeczniczych.


Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenia na adres e-mailowy (michal.mazur@um.warszawa.pl ) z podaniem imienia i nazwiska, reprezentowanej instytucji/organizacji/grupy, kontaktu zwrotnego oraz wskazaniem preferowanego obszaru tematycznego (można zaproponować nowy obszar tematyczny).

Terminy zgłoszeń:

 • uczestnictwa – wtorek, 23 lutego 2016
 • nowych obszarów tematycznych – wtorek, 9 lutego.

 

Uwaga: liczba miejsc ograniczona – przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z instytucji/organizacji/grupy (w przypadku dużego zainteresowania limit może zostać ograniczony do jednej osoby).