null

Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Termin składania
22.01.2021 17:00
Etap konkursu:
Rozpatrywany
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert. Nazwa zadania: Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22 stycznia 2021 roku do godz. 16.00 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Katarzyna Wojdaszka, nr telefonu 22 44 30 273, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz Małgorzata Borys-Dziedzic, nr telefonu 22 44 31 438 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30).

 

Odnośniki:

Załączniki: