null

Komitety Obywatelskie ’89 – Kawiarnie Obywatelskie ‘09

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do udziału w projekcie „Komitety Obywatelskie ’89 – Kawiarnie Obywatelskie ‘09”.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Komitety Obywatelskie ’89 – Kawiarnie Obywatelskie ‘09”. Jego celem jest zainicjowanie debaty publicznej nad aktywnością obywatelską w poszczególnych dzielnicach Warszawy w ciągu ostatnich dwudziestu lat – od wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (ale też szkół, domów kultury, galerii) działających na terenie poszczególnych dzielnic Warszawy. Przedsięwzięcie jest częścią prowadzonej wraz Fundacją im. S. Batorego ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”.

Organizatorzy zapraszają do współpracy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Na zgłoszenia czekamy do 16 września br.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów wraz z warszawskimi organizacjami przeprowadzi cykl spotkań i kawiarni obywatelskich. Wydarzenia odbędą się na terenie Warszawy i planowane są na październik i listopad tego roku. We wrześniu i październiku Stowarzyszenie Szkoła Liderów przygotuje serię spotkań i warsztatów dla członków warszawskich organizacji, które przystąpią do programu. W listopadzie odbędzie się konferencja podsumowująca działania.

Aby zrealizować cele projektu zapewnimy organizacjom uczestniczącym możliwość współpracy przy realizacji działania w ramach ogólnopolskiej Akcji „Masz głos, masz wybór” – korzystanie z logotypu akcji, wsparcie i pomoc organizatorów. Ponadto, Stowarzyszenie Szkoła Liderów zorganizuje dla przedstawicieli warszawskich organizacji partnerskich biorących udział w projekcie jednodniowy warsztat dotyczący sposobów angażowania społeczności lokalnej i organizacji debat publicznych. Wspólnie z organizacjami będziemy przygotowywać Kawiarnie Obywatelskie. W tym celu będą odbywać się spotkania konsultacyjne. Koszty realizacji projektu związane z organizacją Kawiarni Obywatelskich poniesione przez uczestników projektu zostaną pokryte ze środków przyznanych w ramach dotacji Miasta Stołecznego Warszawy.

W programie październikowych i listopadowych kawiarenek organizatorzy przewidują m.in.:

* prezentacje multimedialne, reportaże, filmy, inscenizacje, makiety, mapy zmian dotyczące elementów historii aktywności obywatelskiej w dzielnicy od 1989 do 2009 roku.
* spotkania mieszkańców z samorządowcami danej dzielnicy. Wezmą w nich udział osoby, które działały w Lokalnych Komitetach Obywatelskich w 1989 roku; przedstawiciele pierwszych władz samorządowych, a także obecni burmistrzowie i radni.
* debatę na temat postaw obywateli danej dzielnicy w przełomowym 1989 roku, dzisiejszym stanem społeczeństwa obywatelskiego oraz możliwościami angażowania i aktywizowania mieszkańców. Gośćmi będą przedstawiciele Lokalnych Komitetów Obywatelskich 1989 roku, aktywni działacze społeczni, przedstawiciele władz z 1990 roku oraz obecni burmistrzowie i radni.


W listopadzie po przeprowadzeniu Kawiarni Obywatelskich zaprosimy organizacje partnerskie na konferencję podsumowująca projekt.

Do współpracy zapraszamy partnerów – organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz galerie, domy kultury i inne instytucje działające na terenie Warszawy. Wspólnie przeprowadzimy działanie. Chcielibyśmy przede wszystkim wesprzeć młode i powstające organizacje, dostarczyć im doświadczenia i narzędzi do angażowania mieszkańców w życie społeczne i kształtowanie postaw obywatelskich.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy
2. w formularzu zamieścić opis pomysłu prezentacji dotyczącej historii dwudziestolecia (1989-2009) dzielnicy


Zadaniem organizacji, które przystąpią do akcji będzie zorganizowanie spotkania ("Kawiarni Obywatelskiej") składającego się z następujących części:

* przedstawienie w interesujący/atrakcyjny dla odbiorców sposób (m.in. prezentacje multimedialne, reportaże, filmy, inscenizacje, makiety, mapy zmian) elementów historii dzielnicy od 1989 do 2009.
* Kawiarnia Obywatelska - spotkanie mieszkańców z osobami powiązanymi z samorządem Waszej dzielnicy odbywające się w miłej, swobodnej atmosferze, w kawiarni znajdującej się na terenie dzielnicy. Chcemy, żeby każdy mieszkaniec mógł przyjść i porozmawiać z gośćmi na interesujący go temat, zjeść ciastko i wypić lemoniadę/ kawę/ herbatę.
* debata z udziałem mieszkańców, przedstawicieli Komitetów Obywatelskich, burmistrza i radnych oraz aktywnych działaczy społecznych.Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.maszglos.pl/warszawskie_kawiarenki_obywatelskie.php


Kontakt:

Jacek Plewicki
Telefon: (0-22) 556-82-55
e-mail: jplewicki@szkola-liderow.pl

Rafał Krzemiński
Telefon: (0-22) 556-82-66
e-mail: rkrzeminski@szkola-liderow.pl