null

Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Image preview

 

Z dniem 30 stycznia 2017 r. Komisja Dialogu Społecznego ds. Pomocy Najuboższym uległa rozwiązaniu.

 

Przewodnicząca Komisji:

Roma Łojewska
Stowarzyszenie Ariadna
e-mail: ariadna.ursynow@gmail.com
tel. 695-159-708

 

Maria Pokój - zastępczyni przewodniczącej
Warszawski Oddział Terenowy PTP 

Magdalena Bronikowska - sekretarz
ATD Czwarty Świat

 

Skład Komisji (stan na 21 stycznia 2015 roku):

 1. Chrześcijańska Misja Społeczna
 2. Fundacja Arka Nadziei
 3. Fundacja Bank Żywności SOS
 4. Fundacja D.O.M
 5. Fundacja „Gabi”
 6. Ośrodek Wsparcia dla Najuboższych przy Parafii św. Anny w Wilanowie
 7. Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Zarząd Okręgowy
 8. Polskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych POTRZEBA
 9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Okręgowego
 10. Społeczne Towarzystwo Pomocy Geriatrii
 11. Stowarzyszenie Alter Ego
 12. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
 13. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Ul”
 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD w Polsce
 16. Stowarzyszenie Społeczników ARIADNA
 17. Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio Koło Warszawskie nr 5
 18. Towarzystwo Charytatywne im. św. Marcina
 19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZMOW
 20. Zespól Pomocy Bliźniemu przy parafii św. Zygmunta

 

Przedstawicielka Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy wchodząca w skład Komisji:

Marlena Muszyńska - Inspektor
e-mail: m.kaplinska@um.warszawa.pl
tel. (22) 443 02 70