null

Kolejne konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku są już ogłoszone

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zainteresowane organizacje pozarządowe serdecznie zapraszamy do składania ofert na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. Informujemy, że na cztery konkursy składa się oferty w Elektronicznym Generatorze Wniosków.

Konkursy zostały ogłoszone przez Prezydenta m.st. Warszawy (zadania ogólno miejskie):

 

 

ELEKTRONICZNY GENERATOR WNIOSKÓW

 

Wykaz wszystkich ogłoszeń konkursowych, wraz ze wzorami wymaganych załączników, znajduje się w zakładce Wykaz konkursów ogłoszonych po 1 października 2014 roku. W ogłoszeniu konkursowym zawarte są m.in. zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, wymagana dokumentacja i termin składania ofert. Wzór formularza ofertowego dostępny jest w dziale Druki i wzory formularzy.