null

Jaki będzie budżet obywatelski?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przygotowany został projekt uchwały, który opisuje przebieg budżetu obywatelskiego w Warszawie. Propozycje zawarte w projekcie wynikają z wymagań opisanych w ustawie o samorządzie gminnym oraz uwag i zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wszystkie informacje znajdziesz tutaj: 

Jaki będzie budżet obywatelski? >>>

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 
  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz złożyć uwagi, przyjdź na spotkanie
    • 2 kwietnia (wtorek), o godz. 17:00, Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.