null

Jak zostać organizacją goszczącą w ramach Wolontariatu Europejskiego - szkolenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu zaprasza na szkolenie przygotowujące do wysyłania i goszczenia wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 28 – 30 lipca 2007 roku.

Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu zaprasza na szkolenie przygotowujące do wysyłania i goszczenia wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 28 – 30 lipca 2007 roku.

Szkolenie skierowane jest do organizacji non-profit posiadających osobowość prawną (fundacja, stowarzyszenie, organ samorządu terytorialnego, klub sportowy, dom kultury, Urząd Pracy, dom dziecka itp.) poważnie zainteresowanych goszczeniem i wysyłaniem wolontariuszy w ramach EVS.

Celem szkolenia jest:

* przekazanie szczegółowych informacji o Wolontariacie Europejskim, jego filozofii, założeniach, warunkach udziału, procedurach i korzyściach, jakie może ona przynieść Waszej organizacji,
* poznanie praktycznej i formalnej strony projektów EVS,
* wszechstronne przygotowanie do realizacji pierwszego projektu.


Szczegółowe informacje na temat szkolenia i wyjazdu zostaną przesłane po zamknięciu listy uczestników.

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów podróży.

Zgłoszenie w formie aplikacji [aplikacja do pobrania] należy przesłać do dnia 20 lipca br.
e-mailem na adres: mmiksiewicz@mlodziez.org.pl
lub
faxem na numer: (0-22) 622-37-08
lub
pocztą na adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu
Mokotowska 43
00-551 Warszawa

Załączniki: