null

Jak prawidłowo przygotować ofertę na konkurs z zakresu ochrony zwierząt

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe, które zamierzają składać oferty na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt w 2010 roku, na szkolenie dotyczące prawidłowego przygotowywania ofert składanych na ww. konkursy. Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz. 13:00.

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe, które zamierzają składać oferty na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt w 2010 roku, na szkolenie dotyczące prawidłowego przygotowywania ofert składanych na ww. konkursy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada br. o godz. 13.00 w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Starynkiewicza 7/9 w sali konferencyjnej nr 408 na IV piętrze.

Po zakończeniu tego szkolenia dla zainteresowanych osób przedstawione zostaną informacje na temat składania sprawozdań z realizacji zadań publicznych, na które zostały udzielone dotacje w 2009 roku.