null

Jak poprawić współpracę między organizacjami pozarządowych i sektorem publicznym na Pradze-Południe?

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzi rekrutację na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu „Wysokie standardy współpracy z NGO w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”.

Program szkoleń jest skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pragi-Południe. Zapraszamy w szczególności przedstawicieli  NGO, które realizują lub realizowały projekty na terenie dzielnicy, współpracują z lokalnymi organizacjami i/lub instytucjami czy posiadających tutaj siedzibę. Tematyka spotkań obejmuje zagadnienia związane nie tylko z bieżącą działalnością NGO (np. przygotowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z wykorzystania dotacji miejskich), ale także kurs mediacji, czy szkolenie na temat nawiązywania trwałych partnerstw lokalnych i międzynarodowych.

Tematy spotkań:

 • Merytoryczna i finansowa kontrola w ramach udzielania dotacji oraz zaleceń pokontrolnych - 2 kwietnia 2014 r.
 • Warsztaty dot. przygotowywania strategii - 23, 25, 29 kwietnia 2014 r.
 • Kurs „Konsultant ds. mediacji” - spotkania cykliczne, pierwsze spotkanie: 7 maja br.
 • Składanie i rozpatrywanie wniosków o realizację zadania publicznego zgłaszanego z inicjatywy organizacji (2 spotkania) - 2-3 czerwca 2014 r.
 • Składanie ofert wspólnych organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego , umowę o realizację zadań publicznych zawierającą możliwość przesunięcia wydatków między pozycjami budżetowymi - 2-3 lipca 2014
 • Wykorzystanie sieci kontaktów samorządu (patronaty, współpraca z mediami, współpraca z parterami samorządu, współpraca z jednostkami organizacyjnymi samorządu) - 15-16 styczenia 2015
 • Jak nawiązywać współpracę/partnerstwa międzynarodową -  5-6 lutego 2015
 • Zasady włączania NGO'sów we współpracę z partnerami samorządu - 2-3 marzca 2015
 • Jak animować partnerstwa lokalne, jak aktywizować obywateli w tym grup mniejszościowych, zagrożonych dyskryminacją - 16-17 kwietnia 2015
 • Standardy komunikacji JST-NGO's - 6-7 listopada 2014
 • Jak wspólnie prowadzić działania informacyjno-promocyjne - 27-28 kwietnia 2015
 • Kurs konsultant ds. współpracy JST-NGO's - 3,4,5 września 2014

 

W programie z ramienia jednej organizacji może uczestniczyć do trzech osób.

Rekrutacja trwa do 15 marca 2014.

Zgłoszenia (formularz rekrutacji) prosimy kierować na adres mailowy: ewelinab@cal.org.pl lub składać bezpośrednio w biurze projektu CAL: ul. Paca 40, pokój nr 3.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

W razie pytań prosimy o kontakt z Ewelina Bartosik, Animatorką CAL, kom. 797 295 116.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki: