null

IV Edycja Konkursu Małych Grantów - Fundusz dla Kobiet

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja „OŚKa” ogłasza IV Edycję Konkursu Małych Grantów w ramach Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych FUNDUSZ dla KOBIET. Do 30 sierpnia 2007 roku mogą składać wnioski kobiece organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

undacja „OŚKa” ogłasza IV Edycję Konkursu Małych Grantów w ramach Programu Wspierania Polskich Organizacji, Inicjatyw i Grup Kobiecych FUNDUSZ dla KOBIET. Do 30 sierpnia 2007 roku mogą składać wnioski kobiece organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Przyznane dotacje są przeznaczone na realizację projektów dotyczących :

* promowania dostępu kobiet do najnowszych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
* upowszechnianie wśród kobiet korzystania z technologii określanych angielskim skrótem ICT (tj. Information & Communication Technologies).

Formy realizacji projektu:

* szkolenia, kursy,
* warsztaty, treningi,
* publikacje szkoleniowe nt. ICT,
* zakup sprzętu komputerowego, ale tylko w połączeniu z ww. formami realizacji projektu.

Pojedyncze organizacje i grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotacje w wysokości do 10.000 złotych.