null

Jak wypełnić ofertę na realizację zadania w generatorze Witkac.pl?

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania ofert na realizacje zadania publicznego w m.st. Warszawie w Generatorze Witkac.pl. Instrukcja została przygotowana przez Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

 

W Warszawie od 2016 roku oferty składa się za pomocą elektronicznego, dostępnego przez internet generatora wniosków witkac.pl (http://witkac.plotwiera się w nowej karcie). 

W tym celu przedstawiciel organizacji musi założyć konto (jedna organizacja może mieć więcej niż jedno konto). Dzięki temu NGO zyskuje dostęp do informacji o dostępnych konkursach dotacyjnych oraz ma wgląd w swoje złożone oferty.

Poniżej (w plikach do pobrania) prezentujemy instrukcję wypełniania oferty na realizację zadania publicznego. Instrukcja została przygotowana przez ekspertki Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. 

  • Znajdziecie w niej podpowiedzi:
  • co wpisać w poszczególne pola formularza oferty;
  • podpowiedzi, jak opisać swój projekt (w tym także działania, rezultaty i wskaźniki);
  • na co zwrócić uwagę konstruując harmonogram i budżet projektu.

Załączniki: