null

Inkubator SCWO dla młodych stowarzyszeń i fundacji z Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Inkubator SCWO dla młodych stowarzyszeń i fundacji z Warszawy

Prowadzisz młode stowarzyszenie lub fundację? Masz pytania związane z codziennym prowadzeniem organizacji? Chcesz wymienić doświadczenia, rozwinąć i usprawnić działalność? Federację Centrum Szpitalna w ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej zaprasza warszawskie organizacje pozarządowe do udziału w Inkubatorze organizacji pozarządowych.

Co to jest inkubator organizacji pozarządowych?

Inkubator to kompleksowy sposób wspierania w rozwoju młodych organizacji pozarządowych mających siedzibę w Warszawie. W czasie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju. Projekt jest realizowany w okresie styczeń-grudzień 2014 roku w Warszawie.

 

Co oferuje inkubator – z czego skorzysta Organizacja

 

1. Cykl 9 szkoleń (łącznie 18 dni szkoleniowych) 

W okresie luty-grudzień 2014 r. uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu 9 szkoleń. Każde szkolenie jest dwudniowe (trwa 16 godzin), zajęcia będą odbywać się w weekendy w godzinach 9-17. 

Tematyka i terminy szkoleń:

 • Ludzie w ngo – budowanie zespołu i komunikacja – 15-6.02
 • Prawno – formalne warunki prowadzenia ngo – 15-16.03
 • Planowanie działań w ngo –  5-6.04
 • Tworzenie i praca metodą projektu –  17-18.05
 • Zarządzanie finansami –  7-8.06
 • Promocja w organizacji – wrzesień
 • Współpraca z administracją publiczną – październik
 • Wypełnienie wniosku o dotację – listopad
 • Współpraca z biznesem – grudzień

Wszystkie szkolenia będą prowadzone w weekendy przez doświadczony zespół trenerów i trenerek oraz specjalistów i specjalistek; z wykorzystaniem metod aktywnych. Odbędzie się średnio jedno szkolenie na miesiąc, z przerwą w okresie wakacyjnym.

UWAGA!

a/ w danym szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba z organizacji (chyba, że w związku z rezygnacją którejś z organizacji z udziału w pojedynczym szkoleniu, pozostanie do wykorzystania dodatkowe wolne miejsce)

b/ w poszczególnych szkoleniach mogą uczestniczyć różne osoby z danej organizacji (w zależności od przydatności tematyki szkolenia)

c/ organizacja musi wziąć udział w minimum 7 z 9 szkoleń, nieobecność w większej ilości szkoleń skutkuje wykluczeniem  organizacji z projektu i wiąże się ze zwrotem części kosztów poniesionych przez Centrum Szpitalna. Nieobecność na szkoleniu musi być zgłoszona min. 3 dni przed szkoleniem. 

 

2. Konsultacje poszkoleniowe 

Uczestnicy/czki projektu będą mieli możliwość po każdym szkoleniu (po wcześniejszym umówieniu się) skorzystać z indywidualnej  konsultacji z trenerem/trenerką  bądź wskazanym przez nich (lub przez koordynatorkę inkubatora) ekspertem i uzyskać poradę w zakresie materiału omawianego na szkoleniu.

Konsultacja może mieć formę indywidualnego spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany maili (np. wysłanie dokumentów do konsultacji).

 

3. Porady prawne, księgowe i konsultacje wniosków o dotację

Oferujemy możliwość skorzystania z porady eksperta z danego obszaru (księgowego, prawnika, specjalisty z zakresu pisania wniosków). Lider/ka, bądź inna osoba z organizacji, może się umówić na poradę (telefoniczną, osobistą lub via internet) i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Porady trwają ok. 30 – 45 minut, dotyczą określonych wcześniej tematów.

UWAGA!

a/ wcześniejsze umówienie się na poradę jest obowiązkowe

b/ na poradę może umówić się dowolna osoba z organizacji, uczestniczącej w projekcie

c/ liczba porad jest dowolna (w miarę dostępności terminów)

 

4. Seminaria tematyczne

Seminaria to 2-3 godzinne spotkania tematyczne, podczas których są omawiane konkretne zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji. Seminaria będą odbywały się w dni powszednie.

UWAGA!

a/ tematyka seminariów będzie opracowywana na bieżąco na podstawie zagadnień zgłaszanych przez uczestników i uczestniczki oraz sugestii trenerów i trenerek

b/ w seminarium może uczestniczyć dowolna liczba osób z jednej organizacji (w miarę dostępności miejsc)

 

5. Dostęp do zasobów Centrum Szpitalna

Po wcześniejszym umówieniu się, uczestnicy/czki mogą korzystać na potrzeby swoich organizacji z faksu, ksero oraz, w miarę dostępności, sali na spotkanie.

UWAGA!  z wymienionych wyżej zasobów można korzystać wyłącznie w sprawach związanych z działalnością organizacji, w przypadku korzystania z ksero należy korzystać z własnego papieru, a w przypadku korzystania z sali  - z własnych materiałów (flipy, markery, materiały piśmiennicze, kawa, herbata itp.) oraz należy zapewnić obsługę techniczną spotkania

 

 

Czy Twoja Organizacja może wziąć udział w Inkubatorze? Jeśli Twoja Organizacja:

 • została zarejestrowana w KRS w ciągu ostatnich trzech lat,
 • przeprowadziła przez ten czas przynajmniej jedno działanie (projekt, inicjatywę),
 • złożyła (nie koniecznie otrzymała) przynajmniej jeden wniosek o dotację,
 • posiada co najmniej 2-3 osoby zespół zaangażowany w jej działania,

oraz jeśli akceptujesz poniższe warunki uczestnictwa, wypełnij formularz i zgłoś się do nas!

Warunki udziału:

 • deklaracja udziału w całym projekcie (do końca grudnia 2014 r.); udział w min. 7 z 9 szkoleń,
 • podpisanie umowy o współpracy,
 • na zakończenie projektu wypełnienie ankiety ewaluacyjnej zawierającej komponent dotyczący przyszłości organizacji i wzięcie udziału w działaniach ewaluacyjnych.

Od uczestników i uczestniczek projektu oczekujemy zaangażowania i współpracy.

Grupa będzie się składać z 14-16 organizacji.

 

Jak się zgłosić? Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać najpóźniej do 21.01.2011 r. na adres a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl lub faksem na numer: 22 828 91 29.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Anetą Krawczyk: 22 828 91 28 wew.100 lub email: a.krawczyk@szpitalna.ngo.pl

Jak wybierzemy? Wybór organizacji zostanie przeprowadzony w oparciu o informacje z formularza zgłoszeniowego. W zależności od liczby zgłoszeń kandydaci i kandydatki mogą zostać zaproszeni na krótkie indywidualne spotkania. Chcemy stworzyć grupę o wyrównanym poziomie wiedzy i doświadczeń, tak, aby uczestnicy i uczestniczki efektywnie współpracowali.

O wynikach rekrutacji planujemy powiadomić w ciągu 1-2 tygodni od zakończenia naboru.

Ile to kosztuje? Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawę.

 

O organizatorze

Federacja Centrum Szpitalna istnieje od 2003 roku. Projekt Inkubator organizacji pozarządowych prowadzi od początku swojego istnienia. Przez kolejne lata projekt podlegał różnym modyfikacjom i przemianom, w poszukiwaniu najlepszej formuły.

Ostatnie edycje projektu, które miały miejsce w latach 2007 – 2013, przybrały formę kilkumiesięcznej (ściśle określonej w czasie) pracy ze stałą grupą liderów i liderek młodych organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki inkubatora korzystali z różnorodnych, uzupełniających się form wsparcia, dostosowanych do ich potrzeb. Były to m.in. szkolenia, seminaria, porady prawne i księgowe, konsultacje projektów społecznych, opieka merytoryczna.

We wszystkich edycjach Inkubatora wzięło udział 163 organizacje, odbyło się 99 szkoleń (w większości 2-dniowych), ponad 50 seminariów a ze wszystkich działań od początku istnienia Centrum Szpitalna skorzystało łącznie ponad 8000 organizacji.

Załączniki: