null

Inkubator dla średniozaawansowanych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w Inkubatorze organizacji pozarządowych dla średnio zaawansowanych, prowadzonego przez Federację Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Zapraszamy do udziału w Inkubatorze organizacji pozarządowych dla średniozaawansowanych, prowadzonego przez Federację Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna.

Projekt skierowany jest do organizacji, które:

* zostały zarejestrowane w KRS w ciągu 2008 roku (istnieje 0,5-1,5 roku),
* przeprowadziły przez ten czas przynajmniej 1 działanie (projekt, inicjatywę),
* posiadają kilkuosobowy zespół zaangażowany w życie organizacji.Inkubator organizacji pozarządowych dla średniozaawansowanych to kompleksowe wsparcie dla młodych (działających 0,5 – 1,5 roku) organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki Inkubatora otrzymają wsparcie oraz zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju.

Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2009 – wrzesień 2010 w Warszawie.

Co oferuje Inkubator?

1. Cykl 9 szkoleń (łącznie 12 dni szkoleniowych)
2. Konsultacje poszkoleniowe
3. Porady prawne i księgowe
4. Seminaria tematyczne
5. Dostęp do zaspobów Centrum Szpitalna
6. Konsultacja projektu społecznego organizacji

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania ani podróży. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor.

Oferta oraz wszystkie aktualności, dotyczące Inkubatora, znajdują się na stronie: http://szpitalna.ngo.pl/inkubator/inkubator-dla-sredniozaawansowanych

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać najpóźniej do 30 września 2009 na adres inkubator@szpitalna.ngo.pl lub faksem na numer (022) 828 91 29.