null

Informacje dotyczące działalności stołecznych organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Collegium Civitas ogłasza konkurs, w którym można wygrać pierwszy semestr na studiach podyplomowych "Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi". Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zaproponuje najciekawszy opis swojej dotychczasowej działalności w organizacjach pozarządowych, przedstawi własne inicjatywy, ich przebieg, rezultaty oraz plany na przyszłość związane z działalnością pozarządową.

Collegium Civitas ogłasza konkurs, w którym można wygrać pierwszy semestr na studiach podyplomowych "Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi". Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zaproponuje najciekawszy opis swojej dotychczasowej działalności w organizacjach pozarządowych, przedstawi własne inicjatywy, ich przebieg, rezultaty oraz plany na przyszłość związane z działalnością pozarządową.

Długość eseju to maksymalnie 2 strony znormalizowanego maszynopisu. Odpowiedzi należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:ngo@collegium.edu.pl do dnia 16 września 2007 roku.

Laureat konkursu będzie zwolniony z opłaty czesnego za pierwszy semestr nauki.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.civitas.edu.pl.

Patronem konkursu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Patronem medialnym konkursu jest portal www.ngo.pl.


Roczne Podyplomowe Studium Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi jest prowadzone przez Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN.

Studium przygotowuje pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego oraz pracowników administracji publicznej do praktycznego stosowania prawa (m.in. ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zatrudnieniu socjalnym) oraz współpracy z administracją publiczną, biznesem, mediami, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

Studium trwa jeden rok akademicki (dwa semestry). Program obejmuje 240 godzin zajęć (po 120 w semestrze): wykładów, konwersatoriów, seminariów i warsztatów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi.

Załączniki: