null

Informacje dot. umieszczania znaków promocyjnych m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Organizacje pozarządowe, których zadania są finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, są zobowiązane do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych o finansowaniu lub współfinansowaniu przez m.st. Warszawa.

 

Należy pamiętać o:

  • Umieszczeniu znaku promocyjnego m.st. Warszawy we wszystkich wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych;
  • Umieszczeniu w miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej lub/i ustnej informacji w przekazach medialnych „Projekt finansuje m.st. Warszawa” lub „Projekt współfinansuje m.st. Warszawa”;
  • Zamieszczaniu materiałów reklamowych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych;
  • Przekazaniu informacji miastu o terminie, miejscu i programie realizowanego zadania;
  • Poprawnym użyciu zapisu „Projekt finansuje m.st. Warszawa” lub „Projekt współfinansuje m.st. Warszawa” w zależności od tego czy dotacja jest powierzeniem, czy wsparciem zadania;
  • Zastosowaniu znaku promocyjnego w zależności od tego czy projekt jest dzielnicowy, czy ogólno miejski.

 

Logotypy zamieszcza się zgodnie z Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.symbole.um.warszawa.pl