null

III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika zachęcająca do wzięcia udziału w badaniu III sektora. Tekst: "Weź udział w badaniu organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim." Z lewej strony kolorowa grafika z wykresami i trzema dłońmi. Na dole grafiki logo Mazowsza i Fundacji Optimum Pareto.
Grafika zachęcająca do udziału w badaniu

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP...) działających w województwie mazowieckim.

Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jest to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.