null

Honorowy patronat Prezydenta m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Jak starać się o przyznanie honorowego patronatu Prezydenta m.st. Warszawy?

Ubiegając się o przyznanie honorowego patronatu Prezydenta m.st. Warszawy, należy złożyć pismo, w którym zostaną przekazane najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia, które ma zostać objęte honorowym patronatem:

 • informacje o organizatorze
 • opis przedsięwzięcia – pełna nazwa, termin i miejsce realizacji, program, do kogo przedsięwzięcie jest adresowane, jakie są jego cele,
 • partnerzy, współorganizatorzy, sponsorzy oraz pozostali patroni wydarzenia – jeśli w ramach wydarzenia jest nawiązana współpraca z m.st Warszawą – należy tę informację zamieścić
 • źródło finansowania – jeśli wydarzenie jest współfinansowane przez m.st. Warszawę – należy tę informację podać,
 • informacja, czy wydarzenia  w ramach przedsięwzięcia są ogólnodostępne i bezpłatne,
 • jaki związek przedsięwzięcie ma z Warszawą,
 • kontakt do organizatora.
 1. W jakim terminie należy złożyć pismo?

Pismo należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę, że rozpatrywanie wniosków trwa ok. 4 do 5 tygodni. Wnioski o Patronat Prezydenta m.st. Warszawy są opiniowane przez biura urzędu. Ostateczna decyzja o przyznaniu patronatu zawsze należy do Prezydenta m.st. Warszawy.

 1. Gdzie należy złożyć pismo?

Pismo można wysłać do Gabinetu Prezydenta na adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa lub na adres mailowy: sekretariat.gp@um.warszawa.pl

Pismo lub mail powinien mieć dopisek „wniosek o patronat Prezydenta m.st. Warszawy”.

 1. Co, gdy uzyskam pozytywną opinię?

W przypadku objęcia przez Prezydenta patronatem honorowym projektu lub wydarzenia, organizator powinien zamieścić odpowiedni znak graficzny. Wersje znaków patronackich określone są w Księdze identyfikacji wizualnej. Znak promocyjny (str. 60). Znak musi być umieszczony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kolorystyki, pola ochronnego oraz wielkości minimalnej.

 1. Czy materiały promocyjne zawierające znak patronacki muszą być zaakceptowane przez Urząd?

Tak. Projekty graficzne materiałów promocyjnych i informacyjnych z zamieszczonym znakiem patronackim Prezydenta m.st. Warszawy powinny zostać przesłane do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres: znak@um.warszawa.pl . Termin na akceptację projektu wynosi 3 dni robocze, ale Urząd dokłada starań, aby odpowiedzieć w ciągu kilku godzin od momentu otrzymania maila.

 1. Czy Prezydent obejmuje patronatem honorowym wydarzenia, które są finansowane przez Urząd?

Nie, Prezydent nigdy nie sprawuje patronatu honorowego nad imprezami, wydarzeniami w całości organizowanymi lub finansowanymi przez biura, urzędy dzielnic lub jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy. Jest ich organizatorem, dlatego wówczas, zamiast znaku patronatu, używa się zapisu: „Prezydent m.st. Warszawy zaprasza na...”. Zasada ta dotyczy wydarzeń, których głównym organizatorem ( lub w pełni je finansującym) jest m.st. Warszawa. Przykłady takich wydarzeń to: Warszawianka RokuNoc muzeów w Warszawie, czy konkurs Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy.

 1. Czy Prezydent obejmuje patronatem honorowym wydarzenia, które są współfinansowane przez Urząd?

Tak, patronat prezydenta stolicy może być przyznany w sytuacji, kiedy m.st. Warszawa jest partnerem danego przedsięwzięcia, w tym współorganizatorem lub współfinansującym. Formy współpracy mogą się opierać np. na porozumieniu lub umowie z Urzędem m.st. Warszawy / Urzędem dzielnicy m.st. Warszawy (w tym umowach dotacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przyznanie patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy nie pociąga za sobą skutków finansowych, zobowiązań do promocji czy współorganizacji danego przedsięwzięcia przez m.st. Warszawę, ani nie jest powiązane z osobistym udziałem Prezydenta m.st. Warszawy w tych przedsięwzięciach. 

 1. A jak ubiegać się o przyznanie honorowego patronatu burmistrza dzielnicy?

W przypadkach dotyczących projektów o charakterze lokalnym, skierowanym bezpośrednio do mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy lub związanych tematycznie z dzielnicą m.st. Warszawy, patronat może przyznać Burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy.

Patronat honorowy Burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy może zostać przyznany na podstawie regulacji określanych przez dzielnice m.st. Warszawy. Nie jest jednak możliwe, aby patronat nad projektem w imieniu m.st. Warszawy sprawował równocześnie Prezydent m.st. Warszawy i Burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy.

Jeśli wydarzeniu przyznany został Patronat burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, wówczas należy użyć oznaczeń przeznaczonych dla Patronatu burmistrza: um.warszawa.pl/waw/markawarszawa/patronat-honorowy-burmistrza-dzielnicy