null

Honorowy patronat Prezydenta m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 1. Jak starać się o przyznanie honorowego patronatu Prezydenta m.st. Warszawy?

Ubiegając się o przyznanie honorowego patronatu Prezydenta m.st. Warszawy, należy złożyć pismo, w którym zostaną przekazane najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia, które ma zostać objęte honorowym patronatem:

 • opis przedsięwzięcia – pełna nazwa, termin i miejsce realizacji, program, do kogo przedsięwzięcie jest adresowane, jakie są jego cele,
 • partnerzy, współorganizatorzy, sponsorzy,
 • źródło finansowania,
 • informacja, czy wydarzenia  w ramach przedsięwzięcia są ogólnodostępne i bezpłatne,
 • jaki związek przedsięwzięcie ma z Warszawą.
 1. W jakim terminie należy złożyć pismo?

Pismo należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę, że rozpatrywanie wniosków trwa ok. miesiąca.

 1. Gdzie należy złożyć pismo?

Pismo można wysłać na adres: Gabinet Prezydenta, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, przesłać na e-mail: Sekretariat.GP@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00, pl. Bankowy 3/5, wejście D, parter,

pokój  15.

 1. Co,  gdy uzyskam pozytywną opinię?

W przypadku objęcia przez Prezydenta patronatem honorowym projektu lub wydarzenia, należy pobrać ze strony symbole.um.warszawa.pl identyfikator herbowy odpowiedni do sytuacji tzn. w zależności, czy Prezydent m.st. Warszawy jest jedynym patronem przedsięwzięcia, czy jednym z wielu patronów. Dokładne zasady użycia identyfikatorów herbowych znajdują się na stronie  symbole.um.warszawa.pl.

 1. Czy materiały promocyjne zawierające identyfikator herbowy muszą być zaakceptowane przez Urząd?

Tak. Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych z zamieszczonym identyfikatorem herbowym patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy powinny zostać przesłane do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres gm@um.warszawa.pl.  Termin na akceptację projektu wynosi 3 dni robocze.

 1. Czy Prezydent obejmuje patronatem honorowym wydarzenia, które są finansowane przez Urząd?

Nie, Prezydent nigdy nie sprawuje patronatu honorowego nad imprezami, wydarzeniami organizowanymi lub finansowanymi przez biura lub jednostki m.st. Warszawy. Jest ich organizatorem, dlatego wówczas, zamiast znaku patronatu, używa się zapisu: „Prezydent m.st. Warszawy zaprasza na…” 

 1. A jak ubiegać się o przyznanie honorowego patronatu burmistrza dzielnicy?

Zasady są podobne jak w przypadku przyznawania honorowego patronatu Prezydenta m.st. Warszawy. A więc złożenie pisma z podstawowymi informacjami o przedsięwzięciu, umieszczenie logotypu na materiałach promocyjnych i przesłanie ich do właściwej jednostki w dzielnicy w celu zaakceptowania. Na stronach dzielnic Białołęka, Ochota, Ursynów czy Włochy można znaleźć zasady przyznawania patronatu, wpisując „patronat burmistrza” w wyszukiwarce na głównej stronie danej dzielnicy.

Na pewno warto skontaktować się z Wydziałem Obsługi Mieszkańców, aby dowiedzieć się, gdzie i w jakim terminie należy złożyć pismo o taki patronat i uzyskać więcej informacji.