null

Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Operator konkursu na doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych Fundacja RUBIN zaprasza do składania wniosków.

Zapraszamy warszawskie NGO do składania wniosków w konkursie grantowym. Uwaga: nabór trwa do 10 grudnia a realizacja działań zakończy się w tym roku. Środki z grantu można przeznaczyć wyłącznie na doposażenie. Dokumentacja konkursowa: https://fundacjarubin.org/granty/

GENERATOR WNIOSKÓW: http://granty.fundacjarubin.org/

Podstawowe założenia konkursu:

®    pula środków: 500 000 zł

®    wysokość jednego grantu: od 5 000 do 20 000 zł

®    grant można przeznaczyć wyłącznie na doposażenie

®    nabór trwa do 10 grudnia 2021 do godz. 24

®    termin wydatkowania środków: do końca roku 2021

®    finansowanie: miasto stołeczne Warszawa

®    operator konkursu: Fundacja RUBIN

®    dokumentacja konkursowa: https://fundacjarubin.org/granty/

®    aktualności, FAQ, webinary: https://www.facebook.com/fundacjarubin