null

Głosowanie na przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych do WRDPP VI kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

[Głosowanie zakończyło się 9 października 2023 r. Termin ogłoszenia wyników: 13 października 2023 r.] Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w wyborach przedstawicieli w Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji. Uprawnione do głosowania są organizacje pozarządowe działające na terenie m.st. Warszawy.

Od 18 września do 9 października 2023 roku trwa głosowanie w wyborach na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Warszawy może oddać głos na nie więcej niż 12 osób spośród zgłoszonych 14 osób. Jeśli chcesz zapoznać się z notą biograficzną kliknij w nazwisko i imię osoby kandydującej

 1. Adamska-Dutkiewicz Katarzyna

 2. Biraga Sylwester

 3. Gierałtowska Anna

 4. Harasimowicz Tomasz

 5. Hebanowski Witold

 6. Jachimiak Rafał

 7. Kaliszek Piotr

 8. Korzeń Sylwester

 9. Mrowiec Andrzej

 10. Pokój Maria

 11. Smolińska Aleksandra

 12. Włodkowski Bartłomiej

 13. Zielińska Anna

 14. Zieliński Janusz 

Pobierz formularz do głosowania w wyborach przedstawicieli w Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Informacja o sposobie oddania ważnego głosu:

 • Zagłosuj na prawidłowym formularzu.

 • Postaw X przy nazwisku i imieniu wybranych kandydatów. Podczas głosowania możesz wybrać od 1 do 12 kandydatów. Oddanie głosu na więcej niż 12 kandydatów unieważnia głos.

 • Uzupełnij dane organizacji, którą reprezentujesz. Wpisz nazwę organizacji, nr KRS albo innego rejestru lub ewidencji, podając nazwę rejestru lub ewidencji. Każdej organizacji przysługuje jeden głos.

 • Pod oświadczeniem o prowadzeniu przez organizację działalności na terenie Warszawy muszą znaleźć się podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji,

 • Uzupełnij datę złożenia podpisów.

 • Przekaż w terminie do 9 października 2023 r. (poniedziałek) wypełniony formularz do Centrum Komunikacji Społecznej. Pamiętaj, że liczy się data faktycznego dostarczenia formularza, a nie data stempla pocztowego.

Wypełniony formularz można dostarczyć na 4 sposoby:

 1. Przesyłając go na adres ngo@um.warszawa.pl – w przypadku głosowania na odległość zalecamy, by podpisy zostały złożone za pomocą podpisu zaufanego, co ułatwia weryfikację oddanego głosu.

 2. Wysyłając formularz faksem na nr 224433402.

 3. Przesyłając formularz pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (liczy się data faktycznego wpływu formularza do Urzędu m.st. Warszawy).

 4. Dostarczając formularz osobiście do siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. L. Kruczkowskiego 2, I piętro, sekretariat, 00-412 Warszawa.

Harmonogram wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji:

 1. Oddawanie głosów przez organizacje działające na terenie Warszawy na zgłoszonych kandydatów od 18 września 2023 roku (poniedziałek) do 9 października 2023 roku (poniedziałek).

 2. Weryfikacja oddanych głosów od 10 października 2023 roku (wtorek) do 13 października 2023 roku (piątek).

 3. Ogłoszenie wyników 13 października 2023 roku (piątek).

W przypadku pytań dotyczących trwającego głosowania proszę kontaktować się z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod adresem: ngo@um.warszawa.pl lub pod nr telefonu 224433208.

Załączniki: