null

Głosowanie na przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych do WRDPP V kadencji 2020 -2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy do udziału w wyborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji na lata 2020-2023. Uprawnione do głosowania są organizacje pozarządowe działające na terenie m.st. Warszawy.

Od 11 maja do 10 czerwca 2020 roku trwać będzie głosowanie w wyborach na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Warszawy może oddać głos na nie więcej niż 12 osób spośród zgłoszonych kandydatek i kandydatów. 

Głos będzie ważny, gdy na FORMULARZU WYBORU KANDYDATUR podpisały się czytelnie osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji pozarządowej (zgodnie z odpisem z KRS albo innego rejestru albo ewidencji), a głos był oddany na nie więcej niż 12 kandydatur.

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że dana organizacja pozarządowa może tylko raz oddać głos, zgodnie z zasadą "jedna organizacja = jeden KRS". W przypadku gdy organizacja miała oddziały, które posiadają osobną osobowość prawną, wówczas każdy taki oddział może oddać głos.

FORMULARZ może być dostarczony przez organizację pozarządową w formie papierowej (za pomocą poczty lub osobiście) do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. L. Kruczkowskiego 2, I piętro, sekretariat, 00-412 Warszawa, elektronicznie (skan formularza) na adres ngo@um.warszawa.pl albo faksem pod numer 22 443 34 02.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych kandydatur i oddawania głosu przez organizacje, w tym lista kandydatur wraz z notkami biograficznymi, znajdują się poniżej.

 1. Monika Chrzczonowicz
 2. Piotr Derlacz
 3. Anna Gierałtowska
 4. Tomasz Harasimowicz
 5. Dariusz Jarosiński
 6. Włodzimierz Kaczkowski
 7. Wojciech Kalinowski
 8. Piotr Kaliszek
 9. Sylwester Korzeń
 10. Andrzej Kusyk
 11. Marta Lewandowska
 12. Rafał Miłkowski
 13. Andrzej Mrowiec
 14. Maria Pokój
 15. Mirosław Skorupski
 16. Jolanta Stawowska-Kliza
 17. Kamila Suchenek-Maksiak
 18. Andrzej Trzeciakowski
 19. Szymon Wach
 20. Bartłomiej Włodkowski
 21. Wiktor Zając
 22. Anna Zielińska

 

Harmonogram wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji:

 

 1. Oddawanie głosów przez organizacje działające na terenie Warszawy na kandydatury wymienione na liście zamieszczonej na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  od 11 maja 2020 roku (poniedziałek) – do 10 czerwca 2020 roku (środa).
 2. Weryfikacja oddanych głosów
  od 11 czerwca 2020 roku (czwartek) – do 16 czerwca 2020 roku (wtorek).
 3. Ogłoszenie wyników 17 czerwca 2020 roku (środa).
 4. Lipiec 2020 roku – Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020 -2023 oraz pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady.

 

 

Załączniki: