null

Forum Komisji Dialogu Społecznego - 29 października 2019, godz. 17.00–19.30

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli BKDS i DKDS na drugie w tym roku posiedzenie

FORUM KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

29 października 2019, godz. 17.00–19.30

w MAL Grójecka 109 (Plac pod Skrzydłami)

W trakcie spotkania omówimy zmiany w Programie Współpracy dotyczące Branżowych i Dzielnicowych KDS, wprowadzone pod koniec września przez Radę Warszawy. W Programie dokonano znacznych uproszczeń formalnych, które do tej pory obowiązywały Komisje w ich codziennym działaniu. Omówienie i dyskusja wokół zaproponowanych zmian pozwolą zapoznać się z nowym brzmieniem Programu Współpracy, a także wyjaśnią ewentualne wątpliwości przedstawicieli Branżowych i Dzielnicowych KDS.

Chcielibyśmy również krótko odnieść się do tematu poprzedniego Forum dotyczącego roli Komisji w procesie konsultowania ogłoszeń konkursowych, pytając się o praktykę i wdrożone już rozwiązania.

W drugiej części spotkania zapewnimy czas na rozmowy stolikowe poświęcone bieżącym kwestiom wynikającym z prac poszczególnych komisji. Tematy do rozmów stolikowych prosimy zgłaszać na adres zbyszekw@boris.org.pl do 25 października.

Do udziału w spotkaniu FKDS zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich Branżowych i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego oraz osoby zainteresowane tematami, które będą poruszane na spotkaniu.

Program FKDS

17.00-17.15    Powitanie. Wprowadzenie do tematu spotkania (Zbigniew Wejcman, SCWO)

17.15-17.35    Omówienie zmian w Programie Współpracy związanych z KDS (Monika Chrzczonowicz, WRDPP/SCWO)

17.35-18.20    Panel i dyskusja: Funkcjonowanie KDS w oparciu o nowe zapisy Programu Współpracy (goście: Monika Chrzczonowicz, Joanna Krasnodębska, Marek b. Chodaczyński)

18.20-18.45    Dyskusja: Praktyka konsultowania ogłoszeń konkursowych przez KDS 

18.45-19.00    Przerwa

19.00-19.30    ​Stoliki tematyczne BKDS i DKDS

 

Dostępność

Spotkanie odbędzie się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Jeśli potrzebują Państwo obecności tłumacza języka migowego lub pętli indukcyjnej prosimy o wcześniejszy kontakt (do 21 października):

Zgłoszenia

Spotkanie ma charakter otwarty, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o przesłanie na adres zbyszekw@boris.org.pl do 25 października informacji, czy Państwa Komisja weźmie udział w spotkaniu oraz o liczbie osób z Państwa Komisji, które planują przyjść.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają Zbigniew Wejcman (zbyszekw@boris.org.pl) oraz Joanna Krasnodębska (joannak@boris.org.pl).

O SCWO

Forum Komisji Dialogu Społecznego organizuje Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO).

SCWO to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Skorzystaj z oferty SCWO:

Aktualności: fb.com/warszawa.ngo.

Załączniki: