null

Spotkanie z udziałem Komisji Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli BKDS i DKDS na spotkanie, które odbędzie się 29 listopada 2022.

Forum Komisji Dialogu Społecznego

29 listopada 2022 r. w godz. 17.30– 20.30

w formie spotkania bezpośredniego.

Temat: Tryb wyborów przedstawicieli i przedstawicielek sektora pozarządowego do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2023 roku

Do udziału w spotkaniu FKDS zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich branżowych i dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz osoby zainteresowane tematem, który będzie poruszany na spotkaniu.

O czym będziemy rozmawiać?

Po prawie dwóch latach organizowania spotkań online wracamy do spotkań bezpośrednich. Cieszymy się z tego szczególnie, gdyż dzięki temu będziemy mogli zapewnić odpowiednią  przestrzeń do wymiany opinii i pomysłów w związku z tematem, na który będziemy rozmawiali tym razem, a będzie to tryb wyborów przedstawicieli i przedstawicielek sektora pozarządowego do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2023 roku.

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa od 2011 r. Jest ciałem opiniotwórczym i ciałem dialogu Miasta st. Warszawa z sektorem pozarządowym. W jej skład wchodzą 24 osoby - przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, a także 12, wybranych w głosowaniu, reprezentantów/ reprezentantek strony pozarządowej.

Obecna, V kadencja, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  zakończy się w połowie 2023 r. Obecnie jest więc czas na zastanowienie się jak, jako organizacje pozarządowe, chcemy aby wyglądały wybory naszych przedstawicieli do Rady. W jakim stopniu sprawdził się dotychczasowy system wyborów, czy chcemy wprowadzić jakieś zmiany?

Na rozmowę o tym wszystkim będzie czas 29 listopada.  Zapraszamy!

 

Program spotkania:

17.30 - 17.40            Przedstawienie programu spotkania i form pracy, Katarzyna Sekutowicz i Marta Henzler – SCWO, Stowarzyszenie BORIS

17.40 - 17.50 Prezentacja:  Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego – jakie są jej cele i zadania, obecny tryb wyboru przedstawicieli/przedstawicielek sektora pozarządowego do WRDPP)  - Joanna Krasnodębska – SCWO, Stowarzyszenie BORIS

17.50 - 18.00 Prezentacja: Przykłady modeli wyborczych stosowane w innych, dużych miastach w Polsce -  Zbigniew Wejcman - Stowarzyszenie BORIS

18.00 – 18.10 Przerwa- czas na kuluarowe rozmowy

18.10 - 19.00 Dyskusje w małych grupach nad formułą wyborów do Rady w 2023 r

19.00 – 19.45 Przedstawienie wniosków i rekomendacji wypracowanych w grupach

19.45 – 20.30 Podsumowanie, ustalenie dalszych działań. Zakończenie Forum.

Miejsce spotkania: 

Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, sala Stokrotka, na parterze

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Zgłoszenia udziału:

Ze względów organizacyjnych i technicznych na spotkanie obowiązują zapisy. Prosimy o zarejestrowanie się do dnia 23 listopada 2022.

LINK do rejestracji: https://crmscwo2022.boris.org.pl/rejestracja/spotkanie-boris-29.11.2022 

W razie zgłoszenia takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym spotkanie będzie tłumaczone na język migowy i/ lub zastosujemy pętlę indukcyjna.

Kontakt z organizatorem:

Dodatkowych informacji na temat procedury rejestracyjnej udziela Ewelina Markowska (ewelina@boris.org.pl)

Dodatkowych informacji na temat przebiegu spotkania udziela Katarzyna Sekutowicz (kasias@boris.org.pl.)

O organizatorze

Forum Komisji Dialogu Społecznego organizuje Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). SCWO to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.​

Pełna oferta SCWO jest dostępna na stronie warszawa.ngo.pl/scwo.