null

Forum Komisji dialogu społecznego 27 lutego 2024 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli BKDS i DKDS na spotkanie Forum Komisji dialogu społecznego 27 lutego 2024 r. w godz. 17.00 – 19.30 w formie spotkania bezpośredniego J.

Temat

Wzmocnienie współpracy pozafinansowej - czego oczekujemy od koordynatorów do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi na poziomie dzielnic?

Do udziału w spotkaniu FKDS zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich branżowych i dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz osoby zainteresowane tematem, który będzie poruszany na spotkaniu.

O czym będziemy rozmawiać?

Już ponad 2 lata minęły od uchwalenia „Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Czas zmierzyć się z jednym z działań na rzecz promocji i rozwoju współpracy pozafinansowej zapisanym w Programie  (cel 3.2) jakim jest, powołanie koordynatorów do spraw współpracy z organizacjami na poziomie dzielnic.

Zapraszamy do dyskusji i próby odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zadanie to jest dzisiaj aktualne do potrzeb warszawskich organizacji pozarządowych, a jeśli jest to, jaką rolę i jakie zadania organizacje chciałyby przypisać do tej funkcji.

Program spotkania

17.00 – 17.10  Przedstawienie programu spotkania i form pracy, Katarzyna Sekutowicz – SCWO, Stowarzyszenie BORIS

17.10 – 17.30 Przedstawienie wyników ankiety zbierającej opinię organizacji działających w DKDS-ach na ten temat

17.30 – 18.20 Dyskusja w grupach nad rolą i zadaniami koordynatorów/ek

18.20 – 18.40 Przerwa- czas na kuluarowe rozmowy

18.40 – 19.20 Wypracowanie na forum rekomendacji dotyczących jednolitego zakresu zadań koordynatorów współpracy z organizacjami

19.20 – 19.30 Zakończenie spotkania

Miejsce spotkania

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych

III p. Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, sala konferencyjna.

Bracka 25, 00-028 Warszawa

Zgłoszenia udziału

Ze względów organizacyjnych i technicznych na spotkanie obowiązują zapisy. Prosimy o zarejestrowanie się do dnia 23.02. 2024.

Link do rejestracji: https://crmscwo2022.boris.org.pl/rejestracja/spotkanie-boris-27.02.2024

W razie zgłoszenia takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym spotkanie będzie tłumaczone na język migowy i/ lub zastosujemy pętlę indukcyjna. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby na adres mailowy: ewelina@boris.org.pl

Kontakt w sprawie spotkania

Dodatkowych informacji na temat przebiegu spotkania udziela Katarzyna Sekutowicz (kasias@boris.org.pl.)

O organizatorze

Forum Komisji Dialogu Społecznego organizuje Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). SCWO to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.​

Pełna oferta SCWO jest dostępna na stronie warszawa.ngo.pl/scwo.