null

Terminy i notatki ze spotkań Forum

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Forum Komisji Dialogu Społecznego działa w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, a jego głównym zadaniem jest wymiana informacji pomiędzy branżowymi komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego.

Funkcjonowanie Forum określa § 28 programu współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi.

Posiedzenia FKDS są jawne i otwarte. Odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Pełnomocnika. W pracach FKDS biorą udział przedstawiciele ciał dialogu oraz zaproszeni goście.

 

Najbliższe posiedzenie Forum:

Forum Komisji Dialogu Społecznego, 20 kwietnia 2021 r. w godz. 17.00– 19.00

Do udziału w spotkaniu FKDS zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich branżowych i dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz osoby zainteresowane tematami, które będą poruszane na spotkaniu. O czym będziemy rozmawiać? Spotkanie poświęcone będzie omówieniu sposobu określania rezultatów i wskaźników w ofertach składanych w konkursach na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Urząd Miasta s.t. Warszawy.
Od 1 marca 2019 konkursy na realizację zadań publicznych ogłaszane są na podstawie nowych wzorów oferty, umowy i sprawozdania. Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych w 2019 roku jest rozliczanie organizacji z osiągnięcia rezultatów projektu. Kwestia określania rezultatów oraz wskaźników cały czas stanowi wyzwanie dla organizacji. Zrozumienie logiki projektowej i różnicy pomiędzy takimi pojęciami jak produkt czy rezultat miękki ma wpływ na jakość realizowanego zadania. Spotkanie w dniu 20 kwietnia 2021 jest jednym z elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej na ten temat na portalu ngo.pl w kwietniu.

Program spotkania:

17.00-17.10 Logowanie uczestników/uczestniczek i przygotowanie techniczne.

17.10–17.20 Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania – Katarzyna Sekutowicz SCWO, Stowarzyszenie BORIS.

17.20-18.20 Prezentacja „Rozliczenie za rezultaty – ułatwienie czy utrudnienie” – Karolina Cyran - Juraszek, SCWO, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

18.20 -18.50 Pytania, dyskusja na forum (moderatorka: Katarzyna Sekutowicz ).

18.50 - 19.00 Podsumowanie i zakończenie Forum.

Zgłoszenia:

Spotkanie ma charakter otwarty, jednak ze względów organizacyjnych i technicznych prosimy o zarejestrowanie się do dnia 18.04.2021

Link do rejestracji https://crmscwo2021.boris.org.pl/rejestracja/spotkanie-boris-20.04.2021

Spotkanie odbędzie się przy użyciu platformy Zoom.

Link do spotkania online https://zoom.us/j/98906309491

Prosimy o zadbanie o to, abyście Państwo mieli możliwość włączenia kamery i mikrofonu podczas spotkania.

Będzie możliwość skorzystania z tłumacza migowego podczas spotkania.

Program Zoom można pobrać bezpłatnie ze strony www.zoom.us po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie.

Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Sekutowicz (kasias@boris.org.pl.)

Pomoc techniczna dotycząca aplikacji zoom: Ewelina Markowska (ewelina@boris.org.pl) tel. 22 890 94 49

O organizatorze:

Forum Komisji Dialogu Społecznego organizuje Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). SCWO to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.​

Pełna oferta SCWO jest dostępna na stronie warszawa.ngo.pl/scwo

Aktualności: fb/warszawa.ngo

Załączniki: