null

Forum Dialogu Społecznego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Image preview

Forum Dialogu Społecznego działa w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi, a jego głównym zadaniem jest wymiana informacji pomiędzy komisjami dialogu społecznego i dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego.

Funkcjonowanie Forum określa § 29 programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi.

 

Zespół programowy Forum Dialogu Społecznego:

 • Tomasz Harasimowicz
  KDS ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
  e-mail: th@therapia.pl
  tel. 602-505-997
 • Barbara Kapturkiewicz
  KDS ds. Edukacji
  e-mail: bkapturkiewicz@sh.org.pl
  tel. 607-675-116
 • Marta Knyps
  KDS ds. Niepełnosprawności
  e-mail: marta.knyps@drclown.pl
  tel. 694-412-478

 

Grupa dyskusyjna Forum fds_warszawa@googlegroups.com.

 

Notatki z poprzednich spotkań zamieszczone są na stronie.